Privacy Policy

Privacy Policy

Wij respecteren uw privacy en verwerken uw persoonsgegevens alleen voor het doel waarvoor u ze heeft verstrekt en in overeenstemming met de wet Algemene Verordering Gegevensbescherming (AVG).

1. Bedrijfsgegevens

Bedrijfsnaam dienstverlener: DermaWork

Website: www.dermawork.nl

Inschrijfnummer KvK: 09173258

BTW-nummer: NL164159770B01

2. Klantgegevens

De volgende klantgegevens bewaren wij in onze beveiligde systemen:

 • Naam en voornamen
 • Adres, postcode en woonplaats
 • Geboortedatum en geboorteplaats
 • Telefoonnummer
 • Email-adres
 • Beroep
 • BSN nummer
 • Medische achtergrond (zoals aangegeven op het Informed Consent, tijdens het verplichte intakegesprek)

Wij bewaren en gebruiken uw gegevens uitsluitend voor de verwerking van de doeleinden waarvoor deze zijn verzameld.

3. E-mailadres

 • Wij kunnen u aanbiedingen doen voor soortgelijke producten en diensten, mits u bij het verstrekken hiervan geen verzet heeft aangetekend. De mogelijkheid tot het aantekenen van verzet is vermeld bij het moment van het verstrekken van uw gegevens. Bovendien wordt u in elke communicatie de mogelijkheid geboden om onder dezelfde voorwaarden uw mailadres af te melden voor verder gebruik. Denk hierbij aan communicatievormen als een nieuwsbrief.
 • Bij het verzamelen van uw e-mailadres voor redenen anders dan in het kader van een gesloten overeenkomst, wordt dit niet gebruikt voor het overbrengen van ongevraagde communicatie wanneer u daarvoor geen toestemming heeft verleend. Denk hierbij aan het informed consent, of andere communicatievormen als een nieuwsbrief, afspraakbevestiging, afspraakwijziging, afspraak annulering, een afspraak herinnering, een feedback en review email.

4. Postadres

Wij gebruiken uw postadres alleen voor het verzenden van informatie die u hebt aangevraagd.

5. Telefoonnummer

Wij gebruiken uw telefoonnummer alleen voor het maken van afspraken en niet voor commerciële doeleinden.

6. Overige persoonsgegevens

Overige persoonsgegevens verwerken wij alleen voor:

 • De uitvoering van een met u gesloten overeenkomst
 • De goede invulling van een publiekrechtelijke taak
 • De behartiging van ons gerechtvaardigd belang (tenzij u belang of fundamentele rechten en vrijheden boven dit belang prevaleren)
 • U toestemming heeft gegeven voor de verwerking bij het verzamelen hiervan

Wij bewaren uw gegevens minimaal 2 jaar en maximaal 7 jaar. Dit in verband met keuringen van bepaalde zorginstellingen (bijvoorbeeld de GGD) en de wettelijke termijn vanuit de Belastingdienst. Wij bewaren uw gegevens in ieder geval niet langer dan noodzakelijk is voor de verwerking van de doeleinden waarvoor deze zijn verzameld.

7. Bijzondere persoonsgegevens

In het kader van het aanbieden van producten of diensten die u zouden kunnen interesseren, kunnen wij gegevens van personen die hun gegevens beschikbaar hebben gesteld doorgeven aan organisaties waarmee wij contractueel verbonden zijn, wanneer dit noodzakelijk is:

 • Voor de uitvoering van een met u gesloten overeenkomst
 • Voor de goede invulling van een publiekrechtelijke taak
 • Voor de behartiging van ons gerechtvaardigd belang tenzij uw belang of fundamentele rechten en vrijheden boven dit belang prevaleren

Als bovenstaande gronden niet van toepassing zijn, vragen wij uw toestemming voordat de gegevens met derden worden gedeeld.

8. Veiligheid opslag van gegevens

Veiligheidscriteria:

 • Op de pagina waar u persoonsgegevens verstrekt, wordt altijd gebruik gemaakt van een beveiligde verbinding
 • Wachtwoorden worden altijd gehasht opgeslagen
 • Wij slaan zo min mogelijk gegevens van klanten op en zorgen ervoor dat er in onze database helemaal geen bijzonder gevoelige persoonsgegevens worden bewaard, tenzij dit niet anders kan gezien uw medische achtergrond
 • Het verzenden van persoonsgegevens per e-mail gebeurt via een beveiligde verbinding
 • Wij nemen technische en organisatorische maatregelen om het verlies van gegevens of onrechtmatige verwerking ervan (zoals aanvallen) tegen te gaan. Wij garanderen daarom een passend beveiligingsniveau en laten onze site periodiek toetsen
 • Alle systemen waarin (gevoelige) persoonsgegevens worden verwerkt, zijn voorzien van antivirussoftware en de laatste beveiliging gerelateerde patches van alle andere belangrijke software, zoals uitgegeven door de leveranciers van deze software

9. Veiligheid overdragen en ontvangen van gegevens

Als wij bepaalde kritieke informatie ontvangen of overdragen zoals bijvoorbeeld financiële informatie of gezondheidsinformatie, gebruiken wij een beveiligde server.

Wij hebben de nodige maatregelen getroffen om verlies, onrechtmatig gebruik of de wijziging van de informatie die wij ontvangen op onze site.

10. Toegang tot uw gegevens

Op verzoek doen wij aan aan klanten en bezoekers van onze website mededeling over de persoonsgegevens die van hen worden verwerkt. Eventuele onjuiste gegevens kunnen worden verbeterd, aangevuld of verwijderd. Als u toegang wenst tot deze informatie, of uw persoonlijke gegevens wenst te verbeteren gelieve u contact met ons op te nemen via onderstaand adres.

11. Contact

Als u wenst te reageren op onze Privacy Policy, kun u contact opnemen:

DermaWork

info@dermawork.nl

Dit privacy beleid kan ten alle tijden gewijzigd worden. Deze wijzigingen zullen wij hier publiceren en in voorkomend geval stellen wij onze klanten hiervan per e-mail op de hoogte.